Slidgigt i hoften (kunstigt hofteled)

Når hofteleddet er så ødelagt at det forårsager store smerter, nedsat gangdistance og forringet livskvalitet hos patienten, kan en hofteprotese (hoftealloplastik) indsættes.

Det er vigtigt at forsøge at behandle generne med smertestillende medicin, fysioterapi etc., men bliver smerterne så invaliderende, at de påvirker de daglige funktioner eller giver manglende nattesøvn, er det en god idé at søge læge med henblik på muligheden for indsættelse af en kunstig hofte.

Hvorfor får man slidgigt?

I dag betegnes slidgigt som en folkesygdom, da det er den mest udbredte ledsygdom, der rammer stort set alle med alderen.

Efter 50 årsalderen har 8 ud af 10 slidgigt. Slidgigt betyder for mange patienter en hverdag med smerter og frustrationer, fordi man kan opleve at det kan være svært at passe sit job, få sin daglige motion og må opgive sine fritidsinteresser.

Leddegigt er kendetegnet ved, at kroppens led bliver angrebet af en betændelseslignende tilstand. Det forekommer hos ca. 1 % af den voksne danske befolkning. Kvinder rammes tre gange så hyppigt som mænd. Sygdommen opstår hyppigst i 30 – 50 årsalderen. I mange tilfælde medfører sygdommen, at leddene gradvist misdannes og dermed mister deres funktion. Dette resulterer i smerter, indskrænkning og stivhed ved bevægelse. 

Tidligere hoftebrud samt sjældnere lidelser kan også føre til, at hofteleddet ødelægges og der er behov for operation med indsættelse af nyt hofteled.

Forventninger til operationen

Resultatet af operationen er individuelt. Langt de fleste patienter opnår en betydelig reduktion af smerterne, og vi stiler imod, at du bliver fuldstændig smertefri, men kan ikke love det.

Den protese, vi anvender, har en holdbarhed på mindst 20 år for 85% af de opererede.
Hvis det er nødvendigt at skifte protesen ud på grund af slid eller løshed gøres dette ved en ny operation.

Operationen

Vores højtspecialiserede kirurger arbejder ansvarsfuldt og dedikeret for at hjælpe dig med at genskabe din førlighed og aktivitetsniveau gennem diagnostik, behandling og genoptræning af din hofteskade. 

Om hofteprotesen
En hofteprotese består af 3 dele:
– en del som sættes i/på lårbenet
– en del som sættes i hofteskålen
– en del som sættes fast på lårbensprotesen

Protesedelene er fremstillet af kirurgisk stål samt Polyethylen (hård plast).

Protesedelene kiles fast i knoglen, og efter ca. 6 uger er knoglen vokset ind i protesen. Indimellem kan det være nødvendigt at cementere protesen til knoglen med knoglecement.

Selve operationen varer typisk 30-60 minutter. Tidsforskellen beror på, at det er forskelligt, hvor slidt hoften er, og hvor omfattende en procedure der skal udføres på hoften.

Der anvendes ikke længere dræn ved operationen, da der ikke er effekt heraf.

Efter operationen

Når selve operationen er slut, bliver der anlagt en forbinding på hoften. For at opnå det bedst mulige resultat, er det vigtigt, at du mobiliseres så hurtigt og så meget som muligt i tiden efter operationen. Dette mindsker de risici, der er forbundet med operationen.

Du skal forvente at være indlagt 1-2 dage efter operationen og udskrives når du selv kan komme ind og ud af sengen, tage tøjet af og på, sætte dig i en stol og rejse dig igen, gå med krykkestokke, være passende smertedækket og evt. klare trappegang, hvis du har trapper i hjemmet.

Under indlæggelse og i tiden efter at du er kommet hjem, vil du modtage vores smertepakke, som består af flere forskellige former for smertebehandling, som tilsammen giver den bedste smertelindring. Under din indlæggelse på CPH Privathospital, vil en fysioterapeut træne med dig, men det er vigtigt, at du også selv træner efter de anvisninger, som fysioterapeuten giver dig.

Når du er udskrevet, vil du blive tilbudt en ambulant kontrol hos kirurgen efter 3 måneder, og du skal bestille tid hos din egen læge 2 uger efter operationen til fjernelse af de små klips, der bliver sat i huden.

Genoptræning foregår enten i din kommune eller via dit forsikringsselskab.

Mød vores ortopædkirurger

Vi er et team bestående af speciallæger, sygeplejersker og lægesekretærer.
Vi har alle mange års erfaring inden for de forskellige specialer og vi står klar til at hjælpe dig.

Søren Winge
Ortopædkirurgi
Jesper Bildsø
Ortopædkirurgi
Allan Ibsen Sørensen
Ortopædkirurgi
Peter Basse
Ortopædkirurgi
Jens Nørgård
Ortopædkirurgi
Rasmus Mikkelsen
Ortopædkirurgi