Knyst – Hallux valgus

Årsagen til en skæv storetå med knystdannelse er uhensigtsmæssigt fodtøj eller en arvelig tilstand. Ofte er det dog en kombination af de to forhold. Sygdommen rammer hyppigere kvinder end mænd.

I nogle tilfælde skyldes knystdannelsen også et problem højere oppe på foden, hvorfor man i forbindelse med forundersøgelsen kan få taget et stående røntgenbillede af den pågældende fod. På basis af røntgenbillederne vælges, hvis man vælger operation, den operationsteknik, der bedst egner sig til at løse problemerne.

Der er kun grund til behandling, hvis der er smerter. Er der kun lette gener, bør man udskyde en operation og forsøge justering af fodtøj til fodformede sko, som i øvrigt også er nødvendigt efter en operation.

Symptomer på knyst

Symptomerne er smerter, hævelse, eventuelt problemer med at passe fodtøj og udvikling af sår.

Undersøgelse

Du vil blive undersøgt af en af vores ortopædkirurger, som vil spørge grundigt ind til din problematik. Det er nødvendigt med et røntgenbillede af foden. Diagnosen stilles ud fra sygehistorien og de fund man gør ved den kliniske undersøgelse. Man kan evt. supplere med en ultralydsundersøgelse af foden, for at udelukke andre tilstande.

Behandling af knyst

Det er ikke altid operation en nødvendigt. Der skal være smerter og daglige gener for at dette kommer på tale. Oftest er ændring af fodtøj eller indlæg det første man prøver.

Ved operation overskæres mellemfodsknoglen ved storetåen, så man kan rette knoglen op for derefter at låse knoglen igen med en skrue eller en stærk sutur/tråd (Chevron-osteotomi).

Afhængig af fejlstillingen kan det være nødvendigt at foretage overskæringen højere oppe på mellemfodsknoglen (proksimal osteotomi) eller stivgøre leddet mellem storetåens mellemfods-knogle og kilebenet. Det er derudover ofte nødvendigt at foretage opretning på selve storetåen (Akin) eller andre supplerende indgreb.

Operationen kan foretages i forskellige typer bedøvelse. Det aftales med anæstesilægen. 1-2% procent kan få komplikationer i form af infektion eller dårlig heling af knogle eller hud. Endvidere er der en lille risiko for udvikling af en blodprop i venerne på benet.

Omkring 15 % af patienterne føler ikke, at de har opnået et resultat, der levede op til deres forventning, ofte fordi der fortsat er en grad af smerter, eller fordi fejlstillingen har gendannet sig trods en vellykket operation. Der kan opstå hævelse og en vis ømhed af forfoden i 3-6 måneder. Du går hjem samme dag og skal holde benet højt hævet det efterfølgende døgn. Du bliver udstyret med en hælsko samt en stor forfodsforbinding, eventuelt en walkerbandage. Man skal gå med denne i 5-6 uger. Herefter kan gangafvikling over forfoden typisk tillades. I nogle tilfælde arrangeres yderligere ambulant kontrol. Trådene fjernes typisk efter 2-3 uger, ved ambulant efterkontrol hos kirurgen.

Har du stillesiddende arbejde, er sygemelding 10-12 dage realistisk, men har du arbejde med megen gang (f.eks. håndværker, sygeplejerske etc.), må du indstille dig på sygemelding i 6-8 uger eller mere afhængig af operationstypen.

Mød vores ortopædkirurger

Vi er et team bestående af speciallæger, sygeplejersker og lægesekretærer.
Vi har alle mange års erfaring inden for de forskellige specialer og vi står klar til at hjælpe dig.

Jesper Bildsø
Ortopædkirurgi
Søren Winge
Ortopædkirurgi
Allan Ibsen Sørensen
Ortopædkirurgi
Peter Basse
Ortopædkirurgi
Jens Nørgård
Ortopædkirurgi
Rasmus Mikkelsen
Ortopædkirurgi