Slidgigt eller smerter i knæet

Efter 50 års-alderen har stort set alle mennesker slidgigt i et eller flere led. derfor er slidgigt også den mest udbredte ledsygdom, som viser sig ved, at brusken i leddet slides væk og dermed giver smerter, bevægeindskrænkninger, fejlstilling af leddet og funktionsnedsættelse.

Den hyppigste årsag til at der er behov for et kunstigt knæled, er slidgigt.

Du vil altid blive undersøgt grundigt af vores speciallæge inden operationen planlægges. Speciallægen vil ud fra dine symptomer, den kliniske undersøgelse og billeddiagnostik planlægge det videre forløb. Du vil naturligvis få al den information du behøver, for at føle dig tryg ved den forestående behandling.

Det kunstige led

Knæprotesen består af 3 dele, som erstatter det nedslidte knæled og kan være relevant for dig, der lider af alvorlig slidgigt i knæet.

De tre dele placerer sig på lårbenet, skinnebenet og på knæskallen, hvor de erstatter de slidte ledflader. Lårbensdelen og skinnebensdelen består af rustfrit stål som hæftes fast med knoglecement. Skinnebensdelen består også af en af en metalplade med en køl, som går ind i marvhulen på skinnebenet.

Oven på metalpladen sidder der plastik (polyethylen), som danner led med protesedelen på lårbenet. Protesedelen på knæskallen er af plastik og fastgøres ligeledes med knoglecement. Knoglecementen, som anvendes, er gennemprøvet og fremstillet af en anerkendt fabrikant.

CPH Privathospital indberetter til Dansk knæalloplastik register

Nationalt bliver kvaliteten af knæoperationer registreret og overvåget i Dansk knæalloplastik register (database). CPH Privathospital indberetter alle knæoperationer til denne database, så der er overvågning og kontrol med vores operationer på lige fod med andre klinikker / sygehuse, som indopererer kunstige knæ.

Skånsomme operationsteknikker

På CPH Privathospital foretages knæoperationer udelukkende af erfarne ortopædkirurger. Vi anvender de bedste materialer og teknikker, som sikrer minimale operationssår. Ved såkaldt minimal invasiv kirurgi får du færre smerter, mindre blødning og hurtigere mobilisering, hvilket betyder at du hurtigere kan komme tilbage til din hverdag uden for mange smerter.

Mød vores ortopædkirurger

Vi er et team bestående af speciallæger, sygeplejersker og lægesekretærer.
Vi har alle mange års erfaring inden for de forskellige specialer og vi står klar til at hjælpe dig.

Jesper Bildsø
Ortopædkirurgi
Søren Winge
Ortopædkirurgi
Allan Ibsen Sørensen
Ortopædkirurgi
Peter Basse
Ortopædkirurgi
Jens Nørgård
Ortopædkirurgi
Rasmus Mikkelsen
Ortopædkirurgi